ทําบุญปีใหม่ ประจําปี 2565

เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ด้วยการร่วมกันทำบุญ ถวายสังฆทาน และตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 9 รูปจากวัดเจ็ดโกรกเจริญธรรม อ.ปลวกแดง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด และตรวจ ATK 100% ก่อนเข้าร่วมงาน