เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น NT TOOL CORPORATION Japan

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 เราได้เริ่มต้นการผลิต Tooling อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทย คือ เพื่อขยายธุรกิจให้อยู่ในระดับสากลและปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงตลาดในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และเราจะเติบโตขึ้นพร้อมกับพนักงานชาวไทยทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่ ทุ่มเททั้งกายและใจอย่างที่สุด

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา 20 ปี บริษัทและพนักงานทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ท้าทายมากมาย รวมถึงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ Lehman Brothers และวิกฤตการณ์อุทกภัยปี 2554 ในประเทศไทย

เราได้ขยายและพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ การสร้างโรงงานสำหรับกระบวนการอบชุบแข็ง ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ในการผลิตของเรา และเราไม่หยุดนิ่งที่จะขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมการผลิต Tooling ซึ่งเราเป็นฐานการผลิต Tooling ของประเทศญี่ปุ่น เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น NT TOOL CORPORATION Japan

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 เราได้เริ่มต้นการผลิต Tooling อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทย คือ เพื่อขยายธุรกิจให้อยู่ในระดับสากลและปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงตลาดในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และเราจะเติบโตขึ้นพร้อมกับพนักงานชาวไทยทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่ ทุ่มเททั้งกายและใจอย่างที่สุด

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา 20 ปี บริษัทและพนักงานทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ท้าทายมากมาย รวมถึงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ Lehman Brothers และวิกฤตการณ์อุทกภัยปี 2554 ในประเทศไทย

เราได้ขยายและพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ การสร้างโรงงานสำหรับกระบวนการอบชุบแข็ง ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ในการผลิตของเรา และเราไม่หยุดนิ่งที่จะขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมการผลิต Tooling ซึ่งเราเป็นฐานการผลิต Tooling ของประเทศญี่ปุ่น เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ข้อมูลบริษัท

29 ตุลาคม 2544
222 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
+66(0)-3531-4180~1
+66(0)-3531-4182
info@nttoolthai.co.th
จันทร์ - เสาร์ (08:00-17:10)
6,400 ตารางเมตร
ผลิตหัวจับเครื่องมือ (TOOL HOLDER) สำหรับเครื่องจักรกล CNC

ข้อมูลบริษัท

29 ตุลาคม 2544
222 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
+66(0)-3531-4180~1
+66(0)-3531-4182
info@nttoolthai.co.th
จันทร์ - เสาร์ (08:00-17:10)
6,400 ตารางเมตร
ผลิตหัวจับเครื่องมือ (TOOL HOLDER) สำหรับเครื่องจักรกล CNC
ติดต่อเรา

* คือหัวข้อที่ต้องกรอก