เกี่ยวกับเรา

■ Milestone

2002

สิงหาคม 2545
ก่อตั้งบริษัท

พฤศจิกายน 2545
พิธีวางศิลาฤกษ์

2003
กรกฎาคม 2546
เริ่มกระบวนการผลิต
2004

พฤศจิกายน 2546
พิธีเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการ

2006
กุมภาพันธ์ 2549
ได้รับการรับรองระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2000
2007
กุมภาพันธ์ 2550
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004

พฤษภาคม 2550
รับรางวัล Regional Cooperation
Award จาก DENSO Corp. Japan

ตุลาคม 2550
ขยายโรงงานเพิ่ม ก่อตั้งโรงงาน 2

2012

มีนาคม 2555
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ TS16949
(IATF 16949:2016)

กันยายน 2555
ดำเนินธุรกิจครบ 10 ปี

2014
กรกฎาคม 2557
ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OSHAS18001:2007
กรกฎาคม 2557
ขยายโรงงานเพิ่ม ก่อตั้งโรงงาน 3
2015
พฤษภาคม 2558
รับรางวัล Regional Cooperation Award จาก DENSO Corp. Japan
2018
พฤษภาคม 2561
ดำเนินธุรกิจครบ 15 ปี
2020
กรกฎาคม 2563
ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018
ติดต่อเรา

* คือหัวข้อที่ต้องกรอก