ความสามารถในกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

ด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหลายประเภทที่เรามี เราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้หลากหลาย ตั้งแต่การขึ้นรูปเย็น (Cold Forging), การเจาะกลึงที่มีความแม่นยำสูง (High Precision Machining), การเจียร (Grinding), เจียระไน (Honing) ไปจนถึงการเจียรด้วยไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Grinding) พร้อมทั้งการรับประกันคุณภาพในทุกๆกระบวนการ

กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
Cold Forging
Machining
Machine
Grinding
&
Honing
ECM
Electrochemical
Machine
Inspection
&
Measurement
Press KOMATSU
1 Set
Press AIDA
2 Sets
Tapping Center
214 Sets
Bar Feed Auto Lathe
27 Sets
CNC Lathe
264 Sets
Honing
6 Sets
Grinding
26 Sets
Electrochemical Machine
22 Sets
Round Test
4 Sets
Contracer
7 Sets
Surf Test
5 Sets
Profile Projector
2 Sets
CMM
4 Sets
Digital Microscope
1 Set
Cold Forging
Press KOMATSU
1 Set
Press AIDA
2 Sets
Machining
Machine
Tapping Center
214 Sets
Bar Feed Auto Lathe
27 Sets
CNC Lathe
264 Sets
Grinding
&
Honing
Honing
6 Sets
Grinding
26 Sets
ECM
Electrochemical
Machine
Electrochemical Machine
22 Sets
Inspection
&
Measurement
Round Test
4 Sets
Contracer
7 Sets
Surf Test
5 Sets
Profile Projector
2 Sets
CMM
4 Sets
Digital Microscope
1 Set

เครื่องมือและกิจกรรมประกันคุณภาพ

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสินค้า ในทุกๆการส่งมอบเรามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะของพนักงานผ่านการใช้เครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยยกระดับทักษะคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

What we do
QA Network
  • เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพที่ช่วยในการวิเคราะห์, ระบุ และขจัดความล้มเหลว ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
What we do
Process Professional
  • เป็นระบบที่ใช้รับรองความสามารถในการทำงานของพนักงาน (พูดได้ ทำได้ เข้าใจได้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและป้องกันการหลุดของของเสีย
What we do
Quality Check Skill Competition
  • การแข่งขันด้านการตรวจสอบคุณภาพ ที่ถูกจัดขึ้นทุกปี เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะและจิตสำนึกคุณภาพของพนักงาน ด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่
What we do
QCC (Quality Control Cycle)
  • การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพโดยเข้าไปแก้ไขที่ Root cause ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อระดมสมองและใช้ QC tool

NT Spirits

เราเชื่อว่า “คุณภาพที่ดี” สัมพันธ์กับ “ความสุขของพนักงาน” เราจึงตั้งใจที่จะเสริมสร้างรอยยิ้ม, ขวัญกำลังใจ และความสมัครสมานสามัคคีของพนักงาน ซึ่งเราเรียกว่า “NT Spirit” ผ่านกิจกรรมนันทนาการ, กิจกรรม CSR และกิจกรรมทางศาสนา

What we do
Outing Day
What we do
Sport Day
What we do
Party
What we do
CSR
What we do
Buddhist Merit
ติดต่อเรา

* คือหัวข้อที่ต้องกรอก