ผลิตภัณฑ์

ข่าวสาร

พนักงานบริษัทเอ็นที ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

กิจกรรมบริจาคโลหิต กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี ได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4

กระตุ้นภูมิ สู้ COVID-19 ด้วยวัคซีน "Moderna" ที่บริษัทฯ จัดเตรียมสําหรับพนักงานทุกคน โดย รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้ามาฉีด วัคซีนให้กับพนักงานที่บริษัทฯ

CSR 2019 คุณช้างสร้างยิ้ม

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โครงการ "เอ็นทีร่วมใจ ส่งรอยยิ้มผ่านคุณช้าง" ได้ถูกจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน

ตรวจ ATK คัดกรองพนักงาน หลังหยุดยาวสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้จัดให้มีการตรวจ ATK พนักงาน 100% เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์

การแข่งขันทักษะในการทํางาน ด้านการ ตรวจสอบคุณภาพ
(NT Quality Check Skill Competition) คร้ังที่ 12

กิจกรรมการแข่งขันทักษะในการทำงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพ (NT Quality Check Skill Competition) ครั้งที่ 12 ที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ทําบุญปีใหม่ ประจําปี 2565

เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ด้วยการร่วมกันทําบุญ ถวายสังฆทาน และตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 9 รูปจาก วัดเจ็ดโกรกเจริญธรรม อ.ปลวกแดง ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด และตรวจ ATK 100% ก่อนเข้าร่วมงาน

ติดต่อเรา

* คือหัวข้อที่ต้องกรอก