สมัครงาน

ข้อความจาก HR

‘‘ข้อความจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบัน โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รูปแบบการทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

หัวใจหลักในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล คือการทำงานโดยการรับฟังเสียงตอบรับของพนักงานโดยไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิด

เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตัวเอง ความคิดเห็นของพนักงานคือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เน้นการดูแลพนักงานทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยก ให้พนักงานเป็นตัวของตัวเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไปได้ด้วย "

ปิดรับสมัครแล้ว

ติดต่อเรา

* คือหัวข้อที่ต้องกรอก