นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด (เรียกว่าบริษัท”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท  ที่ https://www.nttoolthai.com หรือบนแพลทฟอร์มอื่นๆ ในอินเตอร์เน็ต (เรียกว่าเว็บไซต์”) บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่าข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน 

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • คุกกี้คืออะไร
  • บริษัทใช้ คุกกี้ประเภทใด / ใช้อย่างไร
  • การจัดการคุกกี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส (IP Address) เบอร์โทรศัพท์ คำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่างๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น 

คุกกี้จะช่วยให้บริษัท ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน/การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยการบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น 

2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใด – ใช้อย่างไร

บริษัทอาจใช้คุกกี้  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท   และบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง การตั้งค่าการใช้งานของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของท่าน ในกรณีนี้ บริษัทใช้คุกกี้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
    คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย 
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies)
    คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของเว็บไซต์บริษัท

หากท่านไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจะไม่ทราบว่าท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และจะไม่สามารถตรวจสอบผลการทำงานของเว็บไซต์ได้

3. การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ลบคุกกี้ ซึ่งถูกตั้งค่าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านโดยการปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจทำให้การแสดงผลไม่ถูกต้องสมบูรณ์

4. ประกาศความเป็นส่วนตัว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้มาติดต่อ ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท

5. การแก้ไขนโยบายคุกกี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่บริษัทจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เหมาะสม บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้

6. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

ท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัท จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : 222  หมู่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านโพ  .บางปะอิน  .พระนครศรีอยุธยา  13160
โทร : 035-314-180-1
Email : info@nttoolthai.co.th

ประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ ฉบับนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565