ตรวจ ATK คัดกรองพนักงาน หลังหยุดยาวสงกรานต์ 2565

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 และวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้จัดให้มีการตรวจ ATK พนักงาน 100% เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ และติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด