CSR 2019 คุณช้างสร้างยิ้ม

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โครงการ "เอ็นทีร่วมใจ ส่งรอยยิ้มผ่านคุณช้าง" ได้ถูกจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ จากพนักงานทุกคน ร่วมกันจัดทำ "คุณช้างบีบมือ" เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว บริเวณนิ้วมือ ไปยังผู้ป่วยที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ จ.ชลบุรี และ รพ.บ้านค่าย จ.ระยอง นำมาซึ่งรอยยิ้มให้ทั้งผู้ให้ และผู้รับ