ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4

กระตุ้นภูมิ สู้ COVID-19 ด้วยวัคซีน "Moderna" ที่บริษัทฯ จัดเตรียมสำหรับพนักงานทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในวันที่ 22 เมษายน 2565 และ 30 เมษายน 2565 รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้ามาฉีด วัคซีนให้กับพนักงานที่บริษัทฯ