พนักงานบริษัทเอ็นที ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

กิจกรรมบริจาคโลหิต กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี ได้ถูกจัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต