เร็วๆ นี้พบกับ!!

"เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับทำความสะอาดเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์"

เครื่องมือนี้ใช้เป็น "เครื่องมือกำจัดเศษโลหะ" ในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ไม่ใช่ใช้ใน "กระบวนการตัดเฉือน"

ที่ช่วยให้เราสามารถกำจัดเศษโลหะในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ออกได้

โดยไม่จำเป็นต้องใช้การเป่าลมและการล้างด้วยแรงดันสูงหลังจากกระบวนการการตัดเฉือน

แรงดันของน้ำหล่อเย็น 1.5 Mpa บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์จะถูกเปลี่ยนเป็นแรงดัน 15 Mpa ที่ตัวเครื่องมือ และฉีดพ่นไปที่ชิ้นงาน

มีเกียร์ปั๊มในเครื่อง เกียร์ปั๊มจะทำงานและเพิ่มแรงดันด้วยการหมุนของแกนหมุน

 

เราสามารถประหยัดได้ทั้งพลังงานและค่าใช้จ่าย

และยังมีส่วนช่วยลูกค้าในเรื่องของ "เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ได้อีกด้วย