ผลิตภัณฑ์

Multi-Tasking Machine Tooling System
Multi-Tasking Machine Tooling System
Bush/Chamfering Series
Bush/Chamfering  Series
Related Equipment
Related Equipment
BT-MEVIUS
BT-MEVIUS

- ความแม่นยําสูง
- ป้องกันสนิมด้วยผิว Black Coating
- ราคาย่อมเยาว์

CAT-MEVIUS
CAT-MEVIUS

- ความแม่นยําสูง
- ป้องกันสนิมด้วยผิว Black Coating
- ราคาย่อมเยาว์

EDC
EDC

ปลอกจับยึด Cutting Tool กับ Tool Holder แล้ว หมุน lock ด้วย Cap (ใช้กับ Collet Holder)

MC-Sleeve
MC-Sleeve

ปลอกจับยึด Cutting Tool กับ Tool Holder แล้ว หมุน lock ด้วย Cap (ใช้กับ Milling Chuck)

Clamp-Ring
Clamp-Ring

Part ที่เป็นส่วนประกอบใน Milling Chuck

Roller-Guide
Roller-Guide

Part ที่เป็นส่วนประกอบใน Milling Chuck

Coolant-Tube
Coolant-Tube

ท่อสําหรับควบคุมนํ้า Coolant ในรุ่น HSK

Cap
Cap

Clamp สำหรับใช้ lock Cutting Tool กับ Tool Holder ของ NTMEVIUS

Cap-CP
Cap-CP

Part ที่เป็นส่วนประกอบใน Milling Chuck

ติดต่อเรา

* คือหัวข้อที่ต้องกรอก